Litt generelt om kurset

Kurset er delt inn i fire moduler:

Modul 1 tar for seg bakgrunnen for prosesslederfaget og teoriene bak metodene. Vi ser også på grunnferdighetene som trengs for å lede prosesser og fasilitere.

I modul 2 ser vi på hvordan vi kan forberede oss og jobbe slik at vi får en god start på en prosess. Her ser vi på hvordan vi kobler alle deltagerne på arbeidet og hvordan vi legger til rette for at nye perspektiver og gode innspill ser dagens lys.

Modul 3 er rette mot hvordan vi ordner, systematiserer og prioriterer de idéene og innspillene som fremkommer. Vi ser også på utfordringen med å både være tilstede og fasilitere prosessen samtidig som man har et overblikk over totaliteten i prosessforløpet.

I den siste modulen (modul 4) jobber vi med hvordan vi kan lukke prosessen slik at arbeidet munner ut i noen konkrete handlinger man jobbe videre med. Vi ser også på hvordan vi gjennom evaluering kan skape læring omkring hvordan skape gode arbeidsprosesser.

Til hver modul vil det være leksjoner som enten tar for praktiske prosessverktøy eller som omhandler teoretisk stoff som kan hjelpe deg med å få en dypere forståelse av de metodene som benyttes. Du vil også finne huskelister og annet nedlastbart prosesinnhold som du kan benytte når du er ute i egne prosesser.

Mange av leksjonene avsluttes med en quiz , slik at du får sjekket at du har fått med deg det aller viktigste. Noen av leksjonene avsluttes med en liten oppgave som hjelper deg å relatere kursinnholdet til det du jobber med i hverdagen.Fullfør og fortsett