3.3 Gode spørsmål og metoder for å se forbi det opplagte

Gode spørsmål er med å skape dybdeforståelse og nye innfallsvinkler omkring de tematikkene man jobber med. Vi skal her se på hvordan spørsmål kan stilles for å få frem mer refleksjon og for å unngå for kjappe beslutninger.

Refleksjonsoppgave:

Omformuler disse spørmålene så de blir mer åpne. Skriv svarene i kommentarfeltet.

1. Hvorfor skal vi planlegge alt i detalj før vi handler?

2. Du ser vel at dersom vi benytter forskningen vil vi få mer riktige svar?

3. Synes du det er viktig at vi bli enige?Fullfør og fortsett  
Discussion

18 kommentarer