2.3 Kontrakt, avklaringer ved oppstart.

Her ser vi på viktigheten av å avklare de utfordingene eller mulighetene som gruppen står ovenfor. Dette gjøres gjennom å sette en "kontrakt". Vi vil også se på IGP-metoden, som kan benyttes blant annet til å avklare forventinger. IGP-metoden kan benyttes i alle faser i en prosess.

Fullfør og fortsett