Hva lærer du i denne modulen?

I Avslutte møtet lærer du å:

-         Forplikte deltageren til de handlingen dere har blitt enig om, slik at det dere har blitt enig om faktisk blir gjort.

-         Tydeliggjøre veien videre etter møtet. Dette er viktig for å skape eierskap hos deltagerne til det videre arbeidet.

-         Evaluere møtet slik at du/dere får håndfast informasjon, som dere har glede av senere, uten at det tar masse tid.

-         Avslutte møtet på en slik måte at alt landes, før folk allerede er på vei til sin neste forpliktelse.

Fullfør og fortsett