Hva lærer du i denne modulen?

I Starte møtet lærer du å:

-         Få en god rutine på hva du må sjekke, og dobbelt sjekke, før du setter i gang møtet.

-         Bli tydelig på din rolle som møteleder og hvordan du klargjør dette ovenfor deltagerne. Dette vil hjelpe deg å «styre skuta» i alle møtets faser.

-         Sette noen felles kjøreregler for møtet, og hvordan slike kjøreregler bør være og fungere.

-         Sette en god standard på møtet, som igjen er med å bygge en god kultur i egen organisasjon.

Fullfør og fortsett