Hva lærer du i denne modulen?

I Lede møtet lærer du å:

-         Benytte prøvde metoder som skaper engasjement og som får folk på banen når det trengs. Du vil få verktøy som gjør det mulig å koble på folk som, av forskjellige grunner, ikke bidrar inn i møtet.

-         Bygge ditt relasjonelle mot, slik at du kan styre diskusjonen når det trengs og dempe personer som tar for mye plass i møtet.

-         Kjenne forskjellige beslutningsmetoder. Hva som er fordeler og ulemper med de enkelte beslutningsmetodene, og når det er hensiktsmessig å velge de forskjellige beslutningsmetodene.

-         Deloppsummere underveis, slik at det blir lettere å oppsummere og skrive referat i etterkant.

Fullfør og fortsett