Hva lærer du i denne modulen?

I Forberede møtet lærer du å:

-         Bli tydelige på hensikten med møtet, og hva det har å si for den møteformen du velger.

-         Bli konkret på hvor mange dere bør være i møtet, og hvilke personer det er hensiktsmessig å ta med, og om det er nødvendig at alle er med på alt.

-         Benytte møterom, møteform og tid på en god og hensiktsmessig måte.

-         Lage en knallgod agenda, som gjør at deltagerne kan forberede seg godt og som gjør det lettere for deg å lage et godt referat i etterkant.

Fullfør og fortsett