Hva lærer du i denne modulen?

I Fallgruver i møter lærer du å:

-         Benytte verktøy for å unngå gruppetenkning.

-         Oppdage og håndtere hersketeknikker.

-         Vurdere for og imot bruken av pcer og mobiler i møter.

-         Bli bevisst på uheldige beslutningslogikker, hvordan disse kan skade dere og hvordan de unngås.

Fullfør og fortsett