Hvordan er kurset bygget opp

Kurset er delt inn i moduler med flere leksjoner til hver modul.

·     Hver modul har en innledning som sier noe hva du vil lære i denne modulen.

·     Innholdet i leksjonene presenteres via videoer, som er tematisk delt opp slik at de hver for seg sjelden er over fem minutter.

·     Til hver modul finner du nedlastbare pdf-filer som du kan ta med deg på møtene, eller benytte i forberedelser eller etterarbeid. Disse fungerer som sjekklister for deg som møteleder.

·     Noen leksjoner har også refleksjonsoppgaver eller kontrollspørsmål som gjør at du kan bli enda mer bevisst på innholdet som blir presentert.

·     Det er et kommentarfelt etter hver modul, hvor du kan stille spørsmål og få svar. Her kan også lufte utfordringer og lære av de andre kursdeltagerne.

·     Gjennomfører du hele kurset vil du få et kursbevis.

Lykke til!

Fullfør og fortsett