Hva lærer du i denne modulen?

I denne bonusmodulen Nettmøter lærer du å:

-         Bli bevisst på hvordan nettmøter er annerledes enn vanlig møter.

-         Forberede deg slik at utgangspunktet for et godt nettmøte er tilstede.

-         Få en god start på nettmøtet, slik at alle er "på" både mentalt og teknisk.

-         Lede møter slik at energien og delaktigheten er god gjennom hele nettmøtet.

Fullfør og fortsett