Hva lærer du i denne modulen?

I Oppfølging, evaluering og læring av møtet lærer du å:

-         Skrive et godt møtereferat.

-         Få en regi på hvordan møtereferatet skal godkjennes.

-         Evaluere din egen møteledelse.

-         Skape læring og organisasjonsutvikling gjennom egne møter.

Fullfør og fortsett